Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

ofheart
"znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło
tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność
to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam
to nudne
to trudne
to niemożliwe"

December 06 2014

ofheart
6065 d580
Reposted fromdevilplease devilplease viawypass wypass

November 21 2014

ofheart
"bardzo potrzebuje miłości...dopóki jej nie ma.
 Znajdź sobie kogoś, kto Cię nie zna"
                          
                              

November 18 2014

ofheart
rzadko bywa lekko!!!!

November 05 2014

ofheart
I mój złoty pot, gdy kochamy się
Mogą jutro być inne, nowe
Mogą jutro być obłąkane 
Mogą jutro być zgasłe, żadne
Mogą jutro być zapomniane
ofheart
Dłoń zanurzasz we śnie 
W zagrobowym cieniu 
Nie znajdujesz Mnie
Wołasz po imieniu

A ja leżę tu
Gdzie ma być nas dwoje
Brak mi tylko tchu
Oto ciało moje
Oto ciało moje

October 22 2014

ofheart
Idealny mężczyzna? Głuchy, niemy właściciel monopolowego.
— UZS
Reposted fromnoicoztego noicoztego
ofheart

“Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię”.

— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromcasanovared casanovared vianoicoztego noicoztego
ofheart
Za rok też już mnie nie poznasz - wybacz.
— Miuosh "Bawełna"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianoicoztego noicoztego
ofheart

A jak wrócę musimy się w końcu napić.
Upić.
Upierdolić tak jak dawniej­. 

— zupa.
Reposted fromplumi plumi vianoicoztego noicoztego
ofheart
7970 125c
Reposted fromxalchemic xalchemic viaWhiteGirl WhiteGirl
ofheart
powiedziałem, że jesteś wyjątkowa, a nie jedyna. 
— dwóch i pół, w soboty oglądamy z mamą cc i nie ma nam do śmiechu wcale.
Reposted frometa eta viaWhiteGirl WhiteGirl
ofheart
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viaWhiteGirl WhiteGirl
ofheart
Nie gryzę. A nawet jeśli to obiecuję, że będzie Ci się podobać.
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaWhiteGirl WhiteGirl
ofheart
Kiedy przychodziła jesień, zrzucali tam węgiel i jabłka
i tam całowaliśmy się pierwszy raz.

October 20 2014

ofheart
3170 cb33 500
ofheart
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viaczarnemajtki czarnemajtki

September 30 2014

ofheart
Reposted frommeem meem viawzruszenia wzruszenia
ofheart
Podobno wystarczy 
chcieć, a chcieć to móc.
Ja chcę Ciebie, mogę ?

September 23 2014

ofheart
6754 98ef
Reposted fromliteratka literatka viaelektronowy elektronowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl